• Misja szkoły

   • Misja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
     
    Naszym celem jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę i pracę. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Jesteśmy szkołą bezpieczną.
    Wpajamy system wartości etycznych i moralnych. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym.