• KOMUNIKAT

     • Nastąpiła zmiana gabinetu stomatologicznego, który świadczy opiekę stomatologiczną dla uczniów naszej szkoły.

       

      Opieka stomatologiczna nad uczniami będzie realizowana przez Przychodnię Specjalistyczną STOMED przy ulicy Kolejowej 25a w Golinie

      Świadczenia będą wykonywane w Szkolnym Gabinecie Stomatologicznym w Golinie przy ulicy Kopernika 12

      Godziny przyjęć:

      poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  godz.: 12:00-13:00

       

      Szczegóły w zakładce STREFA UCZNIA / OPIEKA STOMATOLOGICZNA

     • Uwaga Maturzyści!

     • Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie maturalnym w 2021 r., zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego – to główne kwestie, które zawiera rozporządzenie podpisane dziś, 16 grudnia br., przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

      Więcej przeczytasz na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej kliknij tutaj.

      Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 znajdziesz poniżej:

      Wymagania_egzamin_maturalny.pdf

     • Uwaga KONKURS!!!

     • Ogłaszamy konkurs na NOWE LOGO SZKOŁY.

      Szczegółowe informacje znajdziesz w regulaminie konkursu TUTAJ(5).pdf​​​​​​​ lub u koordynatorów p. Moniki Wolniakowskiej i p. Marcina Górskiego.

      Warunki udziału w Konkursie:

      1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
      2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
      3. Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 29 stycznia 2021 roku na adres: CKZiU w Strzałkowie ul. Górna 12 lub przekazać osobiście lub przez koordynatora do sekretariatu szkoły.  
      4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace plastyczne. Prace powinny być wykonane samodzielnie, a zgłoszenie pracy musi wskazywać autora.
      5. W Konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w § 4 ust. 1 Regulaminu, nadesłane lub dostarczone do 29 stycznia 2021 r.
      6. Do pracy konkursowej powinny być załączone podpisane przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenia, których treść zawiera załącznik nr 2 i nr 3 do Regulaminu.

      Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:

      1. zgodność pracy z tematyką Konkursu,
      2. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
      3. sposób ujęcia tematu,
      4. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.

      Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi do 26 lutego 2021 r. Informacja o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.

      Zachęcamy Was do wzięcia udziału w Konkursie, czekają atrakcyjne nagrody:

      I miejsce – Tablet

      II miejsce – Słuchawki

      III miejsce – Power Bank


      Zapraszamy!!!