• Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji zimowej 2021

     • Poniżej znajdują się harmonogramy egzaminów zawodowych:

      egzaminy_pisemne_sesja_zimowa_2021.pdf

      egzaminy_praktyczne_sesja_zimowa_2021.pdf

       

      UWAGA!

      • Szczegółowy harmonogram egzaminów zawodowych znajduje się u wychowawców klas, opiekunów KKZ i p. U. Ławniczak.
      • Wszystkich zdających prosimy o przybycie na 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu!
      • Każdy zdający powinien mieć przy sobie dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem i okazać go przed wejściem do sali.
      • Do sali, zdający nie może wnieść żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
      • Na etap pisemny i praktyczny egzaminu zawodowego, zdający jest zobowiązany przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania - pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem oraz kalkulator prosty.   
      • Na etap praktyczny wymagany jest strój roboczy.                                      
     • Stypendium Prezesa Rady Ministrów

     • Prezes Rady Ministrów zatwierdził ostateczną listę kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021. W bieżącym roku szkolnym przyznano 10  takich stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu słupeckiego. Wśród nagrodzonych znalazła się również uczennica naszej szkoły: Aleksandra Zywert z klasy II TŻ.

      Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

     • OGŁOSZENIE BIBLIOTEKI

     • Lektury są bezpłatnie dostępne on-line oraz do pobrania w różnych formatach na następujących stronach:

      lektury.gov.pl

      wolnelektury.pl

       

      Ponadto informujemy, że biblioteka szkolna podczas nauczania zdalnego jest czynna:

      Wtorek    12.00 - 15.30

      Piątek        8.00 – 12.00

     • Biznesplan – jako dokument przynoszący sukces w prowadzeniu działalności gospodarczej” – spotkanie on-line

     • Dnia 05.11.2020r. doradca zawodowy p. Ewa Szczepaniak zorganizowała spotkanie dla klasy trzeciej Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotronikii pt. „Biznesplan – jako dokument przynoszący sukces w prowadzeniu działalności gospodarczej”. Spotkanie ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i pracę zdalną uczniów odbyło się on-line. Przeprowadzone zostało przez p. Marcina Nowaka i p. Martynę Pietrygę z Młodzieżowego Centrum Kariery. Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani ze strukturą biznesplanu, każdy element biznesplanu został omówiony na przykładach. Uczniowie uczyli się jak krok po kroku zaplanować firmę, jak napisać biznesplan by był prosty, przejrzysty i zrozumiały. Młodzież została uświadomiona, że brak planu działania to prosta droga do porażki biznesowej. Zorganizowane spotkanie było bardzo owocne ze względu, że klasa która w nim uczestniczyła jest na etapie opracowywania biznesplanu dla własnego gospodarstwa rolnego.