• Lekcja przedsiębiorczości z Rzecznikiem Praw Konsumenta

     • Dnia 30.09.2020r. w CKZiU w Strzałkowie p. Ewa Szczepaniak zorganizowała spotkanie dla uczniów klasy drugiej Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotronikii z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta, panią Magdaleną Żychowicz. Podczas spotkania, które miało miejsce na lekcji z podstaw przedsiębiorczości uczniowie poszerzali wiedzę i świadomość na temat praw i obowiązków konsumenta. Pani Rzecznik zapoznała uczniów z rodzajami umów konsumenckich, z reklamacją z tytułu rękojmi, gwarancji, z procedurami reklamacyjnymi oraz innymi praktycznymi poradami konsumenckimi. Wszystkie poruszane zagadnienia poparte były przykładami z życia.

     • Tytuł Mistrza Powiatu Słupeckiego w przełajowych biegach sztafetowych

     • W poniedziałek 28 września nasze dziewczyny z dużą przewagą nad innymi drużynami wywalczyły I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w przełajowych biegach sztafetowych. 

      Skład drużyny: Dominika Głuszkowska, Paulina Król, Zuzanna Pawlaczyk, Wiktoria Pawlaczyk, Małgorzata Machnikowska, Luiza Julkowska.

      Podopieczne p. Macieja Leżały uzyskały awans do finału wojewódzkiego.

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

     • Drodzy Rodzice!

     • Pandemia koronawirusa zdominowała 2020 rok. Powrót uczniów do szkoły stał się jednym z najczęściej podejmowanych tematów zarówno w mediach, jak i w środowisku. Musimy pamiętać, że przedmiotem naszej wspólnej troski jest i powinno być zdrowie uczniów i nas wszystkich. Starajmy się więc zapewnić sobie nawzajem bezpieczeństwo w możliwie jak najlepszy sposób. Niezależnie od indywidualnych przekonań, dostosujmy się do powszechnie przyjętych zasad oraz szczegółowych wytycznych, zawartych w regulaminie funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

      Szanowni Państwo, przypominajcie dzieciom o konieczności częstego mycia rąk zarówno w szkole, jak i w domu, zasłanianiu nosa i ust podczas kichania oraz zachowaniu dystansu społecznego (1,5 m), szczególnie w czasie przerw lekcyjnych. Nawykiem powinna stać się dezynfekcja rąk przy wchodzeniu do szkoły i wychodzeniu z niej (stanowisko do dezynfekcji znajduje się zaraz przy wejściu do budynku). Zgodnie z wytycznymi sanepidu, na terenie placówki, a zwłaszcza w czasie przerw śródlekcyjnych, obowiązuje nakaz noszenia maseczek lub przyłbic- dotyczy on zarówno nauczycieli, innych pracowników szkoły, jak i uczniów (także rodziców). Należy o tym pamiętać również poza szkołą, np. korzystając ze środków transportu publicznego. Każdy uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki szkolne, ponieważ nie wolno wymieniać się nimi między sobą (obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dzieciom podręczników zgodnych z programem nauczania i zwrócenie uwagi na to, czy są one noszone do szkoły).

      Oczywistym jest, że w szkole powinni przebywać wyłącznie uczniowie (i nauczyciele) zdrowi i niemający kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie czy w izolacji domowej; wszelkie sytuacje niepożądane powinny być zgłoszone do Dyrektora szkoły. Drodzy Rodzice, zachęcamy do bycia w stałym kontakcie ze szkołą i wspierania podejmowanych działań, które są podyktowane troską o dobro i bezpieczeństwo naszej młodzieży.

      Szczegółowe informacje znajdą państwo w zakładce dokumenty szkolne.

     • Uwaga! Zmiana godzin przerw między lekcjami.

     • Z dniem 2 września 2020 r. następuje zmiana godzin przerw międzylekcyjnych, w związku z tym zmienia się również rozkład zajęć lekcyjnych.

       

      1.    8.10 – 8.55

      2.    9.00 – 9.45

      3.    9.50 – 10.35

      4.    10.50 – 11.35

      5.    11.40 – 12.25

      6.    12.30 – 13.15

      7.    13.25 – 14.10

      8.    14.15 – 15.00