• Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła”
   • Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła”

   • 03.12.2018 19:49
   • Uczniowie naszej szkoły biorą udział w Interdyscyplinarnym Programie Edukacji Medialnej i Społecznej "KinoSzkoła"
   • Jest to ogólnopolski program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów nauczycieli, rodziców oraz seniorów i słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

    W ramach tego programu co miesiąc wyjeżdżają do kina ,,Sokolnia” w Słupcy na film polecany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu.

     

    KORZYŚCI DLA UCZNIA:

    • zobaczy filmy dostosowane do jego wieku i zainteresowań;
    • pozna wartościowe produkcje kina europejskiego i światowego, które często nie trafiają do szerokiej dystrybucji;
    • dzięki prelekcjom prowadzonym przez uważnych edukatorów, będzie mógł poruszać tematy dla niego ważne, choć niejednokrotnie trudne;
    • dzięki możliwości utożsamiania się z bohaterami filmów, będzie mógł dokonać autorefleksji i zrozumieć otaczające go procesy społeczne;
    • nabędzie umiejętności werbalizowania własnych myśli dzięki możliwości swobodnego wypowiadania się podczas zajęć;
    • przełamie strach przed publicznymi wystąpieniami;
    • rozwinie wyobraźnię emocjonalną;
    • wzbogaci słownictwo;
    • podniesie samoocenę;
    • pogłębi empatię.

     

    KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA:

    • zrealizuje podstawę programową w ciekawej formie;
    • otrzyma wsparcie w działaniach wychowawczych i profilaktycznych prowadzonych w szkole;
    • uatrakcyjni proces dydaktyczno-wychowawczy dzięki włączeniu dzieła filmowego do pracy z uczniami;
    • otrzyma narzędzia do ciekawych dyskusji prowadzonych z uczniami;
    • uzyska możliwość łączenia nauki z rozrywką, co podniesie zaangażowanie uczniów;
    • otrzyma ciekawe materiały dydaktyczne pomocne w prowadzeniu lekcji po zajęciach w kinie;
    • dopasuje tematykę zajęć i terminy spotkań do potrzeb pracy klasy i szkoły.

     

    Oferta programowa w roku szkolnym 2018/2019

    PAŹDZIERNIK

    HIERARCHIA WARTOŚCI A PRESJA SPOŁECZNA

    Moja miłość, reż. Brian Baugh, USA 2016, 112 min.

     

    LISTOPAD

    W PUŁAPCE NAŁOGÓW - ALKOHOL, NARKOTYKI, DOPALACZE

    Najlepszy, reż. Łukasz Palkowski, Polska 2017, 110 min.

     

    GRUDZIEŃ

    TWARZĄ W TWARZ” Z DOROSŁOŚCIĄ.

    O ODPOWIEDZIALNOSCI ZA SIEBIE I SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

    Carrie Pilby, reż. Susan Johnson, USA 2016, 98 min.

     

    STYCZEŃ

    CZŁOWIEK W SYTUACJACH GRANICZNYCH

    Głusza, reż. Patricia Rozema, Kanada 2015, 101 min.

     

    LUTY

    CO WIE O NAS INTERNET? OCHRONA PRYWATNOŚCI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

    Snowden, reż. Oliver Stone, Francja/ Niemcy/ USA 2016, 134 min.

     

    MARZEC

    ZAKŁADNICY GIER I MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH.

    JAK ŚWIAT WIRTUALNY STERUJE ŚWIATEM RZECZYWISTYM

    Nerve, reż. Henry Joost/ Ariel Schulman, USA 2016, 96 min.

     

    KWIECIEŃ

    ARTYSTA - OD GENIUSZU DO SZALEŃSTWA

    Twój Vincent, reż. Dorota Kobiela/ Hugh Welchman, Polska/ Wielka Brytania 2017, 95 min.

     

    MAJ

    PRZEMOC W RODZINIE

    Jeszcze nie koniec, reż. Xavier Legrand, Francja 2017, 93 min.

     

    CZERWIEC

    O RELACJACH I WIĘZIACH SPOŁECZNYCH

    Wieża. Jasny dzień, reż. Jagoda Szelc, Polska 2017, 106 min.

   • Wróć do listy artykułów