• Bezpłatna profilaktyka stomatologiczna

   • Na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami
    (Dz.U. z 2019r. poz. 1078) informujemy, że uczniowie
    Centrum Kształcenia Zawodowego
    i Ustawicznego w Strzałkowie
    mają prawo do bezpłatnej profilaktyki stomatologicznej oraz leczenia stomatologicznego w pełnym zakresie usług z wyjątkiem ortodoncji.

    Opieka stomatologiczna nad uczniami będzie realizowana przez Przychodnię Specjalistyczną STOMED przy ulicy Kolejowej 25a w Golinie

     

    Świadczenia będą wykonywane w Szkolnym Gabinecie Stomatologicznym w Golinie przy ulicy Kopernika 12

     

    Godziny przyjęć:

    poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  godz.: 12:00-13:00

     

    Porozumienie dotyczące opieki stomatologicznej:

    opieka_stomatologiczna_porozumienie.pdf