• Dyrektor szkoły: mgr Michał Janiak

    Wicedyrektor: mgr Monika Parus - Orchowska

     

    Barańska Barbara - język angielski

    Basińska Anna - przedmioty zawodowe - technologia żywności

    Górski Marcin - język niemiecki, geografia

    Jankowska Katarzyna - język niemiecki

    Klotschke Stefan - przedmioty zawodowe - mechanizacja rolnictwa

    Kubacka - Jaśkowiak Karolina - chemia, przedmioty zawodowe - technologia żywności

    Kubiak Michał - przedmioty zawodowe - mechanizacja rolnictwa

    Leżała Maciej - wychowanie fizyczne

    Lubański Tomasz- edukacja dla bezpieczeństwa, przedmioty zawodowe - mechanizacja rolnictwa

    Ławniczak Urszula - biologia, przedmioty zawodowe - architektura krajobrazu

    Machowska Anna - plastyka

    Markuszewska Dorota - wychowanie fizyczne, pedagog, doradca zawodowy

    Parus - Orchowska Monika - fizyka, informatyka

    Radlińska Ewa - język polski, wiedza o kulturze

    Rogalińska - Andrzejak Agnieszka - historia

    Rybak Wojciech - przedmioty zawodowe - mechanizacja rolnictwa

    Skorniak Anna - język niemiecki

    Skotarczak Mikołaj - religia

    Swat Jolanta - przedmioty zawodowe - technologia żywności

    Szczepaniak Ewa - przedmioty ekonomiczne

    Świątek Katarzyna - matematyka, przedmioty zawodowe - budownictwo

    Wawrzon Joanna - matematyka

    Wolniakowska Monika - przedmioty zawodowe - architektura krajobrazu

    Żychowicz Ewa - język niemiecki