• Nauczyciele

    • Przedmioty
     Barańska Barbara Język obcy zawodowy
     Kubacka - Jaśkowiak Karolina Przedmioty zawodowe w branży gastronomicznej
     Kubiak Michał Przedmioty zawodowe w branży rolniczej
     Lubański Tomasz Przedmioty zawodowe w branży rolniczej
     Ławniczak Urszula Przedmioty zawodowe - florystyka
     Swat Jolanta Przedmioty zawodowe w branży gastronomicznej
     Szczepaniak Ewa Przedmioty ekonomiczne
     Wolniakowska Monika Przedmioty zawodowe - florystyka
     Basińska Anna Przedmioty zawodowe w branży gastronomicznej