• Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych

    • BUD.11. WYKONYWANIE ROBÓT MONTAŻOWYCH, OKŁADZINOWYCH I WYKOŃCZENIOWYCH

     BUD.12. WYKONYWANIE ROBÓT MURARSKICH I TYNKARSKICH

     BUD.14. ORGANIZACJA I KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW

     EKA.05. PROWADZENIE SPRAW KADROWO - PŁACOWYCH I GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

     EKA.07. PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI

     HGT.02. PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE DAŃ

     HGT.12. ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

     ORG.01. WYKONYWANIE KOMPOZYCJI FLORYSTYCZNYCH

     ORG.03. PROJEKTOWANIE, URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA ROŚLINNYCH OBIEKTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

     ORG.04. ORGANIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ ORAZ KONSERWACJĄ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

     ROL.04. PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

     ROL.10. ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

     ROL.02. EKSPLOATACJA POJAZDÓW, MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI STOSOWANYCH W ROLNICTWIE

     ROL.08. EKSPLOATACJA SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH W ROLNICTWIE

     SPC.01. PRODUKCJA WYROBÓW CUKIERNICZYCH

     SPC.02. PRODUKCJA WYROBÓW SPOŻYWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

     SPC.07. ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PRODUKCJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH