• DORADCA  ZAWODOWY

     

     

    Doradca Zawodowy

    mgr  Ewa Szczepaniak

    Zaprasza do współpracy uczniów, nauczycieli, wychowawców, rodziców.

    Udziela porad indywidualnych oraz prowadzi spotkania grupowe.

     

     

     Doradca Zawodowy

    to pierwszy krok do odnalezienia swojego miejsca w życiu zawodowym

     

     

    Jeśli chcesz!

    • poznać aktualne ofert rynku pracy
    • dokonać trafnego wyboru zawodu
    • dokonać trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia
    • opracować swój własny plan kariery edukacyjnej i zawodowej
    • pogłębić wiedzę o swoich możliwościach i zainteresowaniach
    • nabyć umiejętności poruszania się po obecnym rynku pracy
    • nabyć umiejętności w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych
    • poznać możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych

     

    Skontaktuj się z Doradcą Zawodowym

    Gabinet doradcy – 2 piętro w CKZiU

    Doradca pełni dyżur: poniedziałek, środa, piątek

    ( lub po uzgodnieniu telefonicznym)

     

    Poniedziałek

    Środa

    Piątek

    7:30 – 10:50

    7:30 – 12:30

    13:15 – 15:15

    7:30 – 9:00

    9:20 – 11:40

     

    doradca.ckziustrzalkowo@gmail.com

    Tel. (63) 2756008